e-Savjetovanja

Objavljeno: 5. srpnja 2022.

Ministarstvo kulture i medija provodi savjetovanje o Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja te uvidu u dokumentaciju o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti, Pravilniku o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe, Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske te Pravilniku o evidencijama u arhivima.

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja te uvidu u dokumentaciju o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti utvrđuju se sadržaj i način vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti, način stručnog vrednovanja muzejske građe radi uspostavljanja zaštite kao kulturnog dobra upisom u inventarnu knjigu javnog muzeja, postupak revizije muzejske građe te uvjeti i način ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju.

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21064

Pravilnikom o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe uređuje se provođenje mjera zaštite knjižnične građe te utvrđuje postupak, određuju rokovi revizije knjižnične građe i otpis knjižnične građe. Također se uređuje utvrđivanje svojstva kulturnog dobra za knjižničnu građu koja se nalazi u javnim i privatnim knjižnicama i/ili zbirkama ili kao pojedinačni primjerci u javnom ili privatnom vlasništvu te se utvrđuju mjere zaštite i očuvanja knjižnične građe, uključujući digitalnu građu, u redovnim i izvanrednim uvjetima.

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21070

Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja informacijskog sustava Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Registar) koji vodi ministarstvo nadležno za poslove kulture te se uređuje način upisa u Registar, preventivna zaštita dobara, utvrđivanje svojstva kulturnoga dobra, proglašenje kulturnoga dobra od nacionalnog značenja, evidencija dobara od lokalnog značenja i utvrđivanje prestanka svojstva kulturnoga dobra te propisuje potrebna dokumentacija.

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21068

Pravilnikom o evidencijama u arhivima utvrđuju se vrste i način vođenja evidencija u državnim arhivima  i drugim arhivima obuhvaćenim Upisnikom arhiva u Republici Hrvatskoj.

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21066

 

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću otvorena su do 4. kolovoza 2022. godine.


Postani član

Učlanjenjem u Zagrebačko knjižničarsko društvo (ZKD) plaća se niža cijena kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD). Svaki član ima mogućnost objavljivati radove i uređivati publikacije HKD te raditi u stručnim tijelima i u samom Društvu što je jedan od uvjeta za napredovanje u više zvanje. Također, članovi ZKD-a imaju pravo na besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba.

Postani član Zagrebačkog knjižničarskog društva.

Pročitaj više