O društvu

English

Zagrebačko knjižničarsko društvo

Zagrebačko knjižničarsko društvo je regionalna strukovna udruga koja okuplja djelatnike knjižničarske struke na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Svrha, ciljevi i zadaci Društva su da pridonosi stručnom obrazovanju, prati, proučava i obrađuje stručna pitanja i daje prijedloge za unapređivanje knjižnične djelatnosti; potiče osnivanje i razvitak svih vrsta knjižnica i širi zanimanje društva za knjigu i knjižnice; sudjeluje u kreiranju i provođenju politike na području knjižničarstva; zalaže se za odgovarajući društveni i ekonomski položaj knjižničnih djelatnika. Skraćeni naziv Društva je ZKD. Zagrebačko knjižničarsko društvo je član Hrvatskog knjižničarskog društva a njegovi članovi aktivno sudjeluju u radu stručnih tijela HKD-a.

 

Povijest

1975. godine bibliotečni radnici s područja grada Zagreba (tj. Centar, Črnomerec, Dubrava, Maksimir, Medveščak, Novi Zagreb, Peščenica, Susedgrad, Trešnjevka, Trnje, Velika Gorica, Zaprešić) i općina koje sačinjava Zagrebačko područje (Donja Stubica, Dugo Selo, Ivanić grad, Jastrebarsko, Klanjec, Krapina, Kutina, Samobor, Sesvete, Vrbovec, Zabok, Zelina, Zlatar Bistrica), smatrali su da je potrebno da se organiziraju u stručnu organizaciju, kojoj bi bio cilj unapređivanje bibliotekarske struke, povezivanje bibliotekarskih radnika i stručno uzdizanje i usavršavanje. Stoga je 26. svibnja 1975. godine u prostorijama Gradske knjižnice u Zagrebu održana Osnivačka skupština Društva bibliotekara Zagreb. S drugim bibliotekarskim društvima Hrvatske, Društvo bibliotekara Zagreb povezuje se u zajedničku organizaciju – Hrvatsko bibliotekarsko društvo. Na Osnivačkoj skupštini donesen je Statut Društva, koji je ovjeren 22. srpnja 1975. godine te od tog dana Društvo bibliotekara Zagreb počinje s radom.

 

Skupštine

24. izborna skupština 03.06.2022.
Predsjednica: Dorja Mučnjak
Tajnica: Kristina Krpan
Blagajnica: Ljiljana Tadić

Arhiva skupština

 

Odluka o promjeni naziva

Po dopisu Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Hrvatsko bibliotekarsko društvo i Društvo bibliotekara Zagreb pripremili su izmjene statuta i raspravu o nazivu koji su usvojeni na izvanrednim skupštinama (Hrvatskog bibliotekarskog društva 09. 01. 1998. te Društva bibliotekara Zagreb 12. 01. 1998.). Društvo bibliotekara Zagreb odlukom skupštine mijenja ime u Zagrebačko knjižničarsko društvo koje zaključno sa 2016. godinom ima 496 članova (po izvješću blagajnika o plaćenoj članarini).

 

Svrha, ciljevi i djelatnosti Društva

Osnovni ciljevi Društva su okupljanje knjižničnih djelatnika na različitim aktivnostima vezanim uz razvoj, promicanje i zaštitu knjižničarske struke na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, poticanje i širenje zanimanja za knjigu, drugu knjižničnu građu i knjižnične službe i usluge, kao i razvoja postojećih i osnivanja novih knjižnica. Sukladno ciljevima, Udruga djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Djelatnosti Društva su:

  • unapređivanje knjižničnih službi koje omogućavaju slobodan, ravnomjeran i neograničen pristup građi i informacijama,
  • praćenje, proučavanje i obrada stručnih pitanja i predlaganje mjera za unapređivanje knjižnične djelatnosti,
  • čuvanje demokratskog prava knjižničnih djelatnika na slobodno stvaranje, dobivanje i širenje obavijesti,
  • stručno usavršavanje i osposobljavanje knjižničnih djelatnika organiziranjem stručnih skupova, predavanja, savjetovanja, seminara i tribina,
  • organiziranje izložbi ili drugih promotivnih aktivnosti,
  • izdavanje stručnih časopisa i objavljivanje srodnih publikacija,
  • javno zagovaranje knjižnične djelatnosti i knjižničarske profesije i suradnja s tijelima javne vlasti,
  • zalaganje za bolji društveni i ekonomski položaj knjižničnih djelatnika,
  • suradnja s knjižničarskim i drugim srodnim društvima u Hrvatskoj i inozemstvu i aktivno sudjelovanje u njihovom radu, radi usklađivanja i funkcionalnog povezivanja.

Učlanjenjem u Zagrebačko knjižničarsko društvo plaća se niža cijena kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva. Također, svaki član ima mogućnost objavljivati radove i uređivati publikacije Hrvatskog knjižničarskog društva te raditi u stručnim tijelima i u samom Društvu što je jedan od uvjeta za napredovanje u više zvanje.

Također, članovi Zagrebačkog knjižničarskog društva imaju pravo na besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba.

 

Dokumenti

Postani član

Učlanjenjem u Zagrebačko knjižničarsko društvo (ZKD) plaća se niža cijena kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD). Svaki član ima mogućnost objavljivati radove i uređivati publikacije HKD te raditi u stručnim tijelima i u samom Društvu što je jedan od uvjeta za napredovanje u više zvanje. Također, članovi ZKD-a imaju pravo na besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba.

Postani član Zagrebačkog knjižničarskog društva.

Pročitaj više