O društvu
17. 04. 2013. U 11:12

O društvu

Zagrebačko knjižničarsko društvo je regionalna strukovna udruga koja okuplja djelatnike knjižničarske struke na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Svrha, ciljevi i zadaci Društva su da pridonosi stručnom obrazovanju, prati, proučava i obrađuje stručna pitanja i daje prijedloge za unapređivanje knjižnične djelatnosti; potiče osnivanje i razvitak svih vrsta knjižnica i širi zanimanje društva za knjigu i knjižnice; sudjeluje u kreiranju i provođenju politike na području knjižničarstva; zalaže se za odgovarajući društveni i ekonomski položaj knjižničnih djelatnika. Skraćeni naziv Društva je ZKD. Zagrebačko knjižničarsko društvo je član Hrvatskog knjižničarskog društva a njegovi članovi aktivno sudjeluju u radu stručnih tijela HKD-a.

Povijest:

1975. godine bibliotečni radnici s područja grada Zagreba (tj. Centar, Črnomerec, Dubrava, Maksimir, Medvešćak, Novi Zagreb, Pešćenica, Susedgrad, Trešnjevka, Trnje, Velika Gorica, Zaprešić) i općina koje sačinjava Zagrebačko područje (Donja Stubica, Dugo Selo, Ivanić grad, Jastrebarsko, Klanjec, Krapina, Kutina, Samobor, Sesvete, Vrbovec, Zabok, Zelina, Zlatar Bistrica), smatrali su da je potrebno da se organiziraju u stručnu organizaciju, kojoj bi bio cilj unapređivanje bibliotekarske struke, povezivanje bibliotekarskih radnika i stručno uzdizanje i usavršavanje. Stoga je 26. svibnja 1975. godine u prostorijama Gradske knjižnice u Zagrebu održana Osnivačka skupština Društva bibliotekara Zagreb. S drugim bibliotekarskim društvima Hrvatske, Društvo bibliotekara Zagreb povezuje se u zajedničku organizaciju – Hrvatsko bibliotekarsko društvo. Na Osnivačkoj skupštini donesen je Statut Društva, koji je ovjeren 22. srpnja 1975. godine te od tog dana Društvo bibliotekara Zagreb počinje s radom.

Skupštine:

 1. izborna skupština 11.05.1977.
  Predsjednica: Vjera Bendiš
  Tajnica: Đurđa Frank
  Blagajnica: Eva Berić
 2. izborna skupština 16.05.1979.
  Predsjednica: Dubravka Kunštek
  Tajnica: Zlatica Tomljanović
  Blagajnica: Irena Jovanović
 3. izborna skupština 14.04.1981.
  Predsjednica: Dubravka Kunštek
  Tajnica: Zlatica Tomljanović
  Blagajnica: Irena Jovanović
 4. izborna skupština 30.05.1983.
  Predsjednica: Marija Pichler
  Tajnica: Marinka Perišić
  Blagajnica: Irena Jovanović
 5. izborna skupština 15.04.1985.
  Predsjednica: Marija Pichler
  Tajnica: Marinka Perišić
  Blagajnica: Irena Jovanović
 6. izborna skupština 22.04.1987.
  Predsjednica: Srna Vuković-Mottl
  Tajnica: Đurđica Barić
  Blagajnica: Irena Jovanović
 7. izborna skupština travanj 1989.
  Predsjednica: Srna Vuković-Mottl
  Tajnica: Đurđica Barić
  Blagajnica: Irena Jovanović
 8. izborna skupština 06.05.1991.
  Predsjednica: Ljerka Lušičić
  Tajnica: Maja Lalić
  Blagajnica: Irena Jovanović
 9. izborna skupština 05.05.1993.
  produženi mandati s prethodne skupštine
 10. izborna skupština 15.09.1994.
  Predsjednica: Višnja Bošnjak
  Tajnica: Maja Lalić
  Blagajnica: Irena Jovanović
 11. izborna skupština 17.09.1996.
  Predsjednica: Višnja Bošnjak
  Tajnik: Zorislav Lukić, a od lipnja 1997. Vesna Martinović
  Blagajnica: Irena Jovanović
 12. izborna skupština 28.09.1998.
  Predsjednica: Ivana Soljačić Richter
  Tajnica: Vesna Martinović
  Blagajnica: Irena Jovanović
 13. izborna skupština 20.06.2000.
  Predsjednik: Željko Vrbanc
  Tajnica: Dunja Seiter Šverko
  Blagajnica: Irena Jovanović
 14. izborna skupština 16.09.2002.
  Predsjednica: Dunja Seiter Šverko
  Tajnica: Jagoda Matovina
  Blagajnica: Irena Jovanović
 15. izborna skupština 03.06.2004.
  Predsjednica: Dunja Seiter Šverko
  Tajnica: Jagoda Matovina
  Blagajnica: Irena Jovanović

Izvanredna skupština 17.02.2005.
Predsjednica: Dunja-Marija Gabriel
Tajnica: Jagoda Matovina
Blagajnica: Irena Jovanović

 1. izborna skupština 13.06.2006.
  Predsjednica: Dunja-Marija Gabriel
  Tajnica: Karolina Holub
  Blagajnica: Irena Jovanović
 2. izborna skupština 12.06.2008.
  Predsjednica: Jelica Leščić
  Tajnica: Karolina Holub
  Blagajnica: Irena Jovanović
 3. izborna skupština 28.05.2010.
  Predsjednica: Katja Matković Mikulčić
  Tajnica: Ivana Dorotić, a od travnja 2011. Dino Alujević
  Blagajnica: Irena Jovanović
 4. izborna skupština 19.06.2012.
  Predsjednica: Katja Matković Mikulčić
  Tajnica: Marija Grozdanić, Maja Sever Pavić
  Blagajnica: Irena Jovanović
 5. izborna skupština 05.06.2014.
  Predsjednica: Blaženka Peradenić-Kotur
  Tajnica: Maja Sever Pavić, Marija Šimunović
  Blagajnica: Irena Jovanović
 6. izborna skupština 29.06.2016.
  Predsjednica: Blaženka Peradenić-Kotur
  Tajnica: Inja Cahun
  Blagajnica: Maja Sever Pavić

Odluka o promjeni naziva:

Po dopisu Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Hrvatsko bibliotekarsko društvo i Društvo bibliotekara Zagreb pripremili su izmjene statuta i raspravu o nazivu koji su usvojeni na izvanrednim skupštinama (Hrvatskog bibliotekarskog društva 09. 01. 1998. te Društva bibliotekara Zagreb 12. 01. 1998.). Društvo bibliotekara Zagreb odlukom skupštine mijenja ime u Zagrebačko knjižničarsko društvo koje zaključno sa 2016. godinom ima 496 članova (po izvješću blagajnika o plaćenoj članarini).

Svrha, ciljevi i djelatnosti Društva:

Osnovni ciljevi Društva su okupljanje knjižničnih djelatnika na različitim aktivnostima vezanim uz razvoj, promicanje i zaštitu knjižničarske struke na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, poticanje i širenje zanimanja za knjigu, drugu knjižničnu građu i knjižnične službe i usluge, kao i razvoja postojećih i osnivanja novih knjižnica. Sukladno ciljevima, Udruga djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Djelatnosti Društva su:

 • unapređivanje knjižničnih službi koje omogućavaju slobodan, ravnomjeran i neograničen pristup građi i informacijama,
 • praćenje, proučavanje i obrada stručnih pitanja i predlaganje mjera za unapređivanje knjižnične djelatnosti,
 • čuvanje demokratskog prava knjižničnih djelatnika na slobodno stvaranje, dobivanje i širenje obavijesti,
 • stručno usavršavanje i osposobljavanje knjižničnih djelatnika organiziranjem stručnih skupova, predavanja, savjetovanja, seminara i tribina,
 • organiziranje izložbi ili drugih promotivnih aktivnosti,
 • izdavanje stručnih časopisa i objavljivanje srodnih publikacija,
 • javno zagovaranje knjižnične djelatnosti i knjižničarske profesije i suradnja s tijelima javne vlasti,
 • zalaganje za bolji društveni i ekonomski položaj knjižničnih djelatnika,
 • suradnja s knjižničarskim i drugim srodnim društvima u Hrvatskoj i inozemstvu i aktivno sudjelovanje u njihovom radu, radi usklađivanja i funkcionalnog povezivanja.

Učlanjenjem u Zagrebačko knjižničarsko društvo plaća se niža cijena kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva. Također, svaki član ima mogućnost objavljivati radove i uređivati publikacije Hrvatskog knjižničarskog društva te raditi u stručnim tijelima i u samom Društvu što je jedan od uvjeta za napredovanje u više zvanje.

Također, članovi Zagrebačkog knjižničarskog društva imaju pravo na besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba.