Standard za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice

Objavljeno: 22. travnja 2022.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) je 20. travnja 2022. godine otvorio novo savjetovanje o standardima u području knjižnične djelatnosti:

Standard za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice

Opis savjetovanja: Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti uređena je knjižnična djelatnost, osnivanje i prestanak rada knjižnica, ustrojstvo i upravljanje knjižnicama, vrste knjižnica, rad Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i knjižnični sustav Republike Hrvatske te druga pitanja važna za obavljanje knjižnične djelatnosti. Nadalje, propisano je da knjižnice svoju djelatnost obavljaju sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i standardima propisanim za pojedine vrste knjižnica, kojima se uređuju poslovi i usluge, kadrovski i tehnički uvjeti svojstveni pojedinim vrstama knjižnica, standardi za digitalnu knjižnicu, kao i prava i dužnosti korisnika knjižničnih usluga. Standarde za visokoškolske, znanstvene i sveučilišne knjižnice donosi ministar nadležan za znanost i obrazovanje, uz prethodno mišljenje Hrvatskoga knjižničnog vijeća. Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o Prijedlogu Standarda za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice te nakon provedenoga postupka savjetovanja načiniti izmjene i dopune te uputiti u proceduru donošenja. Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti traje 30 dana. Povratna informacija bit će objavljena u sustavu e-savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.5.2022.

E-savjetovanju možete pristupiti na poveznici.


Postani član

Učlanjenjem u Zagrebačko knjižničarsko društvo (ZKD) plaća se niža cijena kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD). Svaki član ima mogućnost objavljivati radove i uređivati publikacije HKD te raditi u stručnim tijelima i u samom Društvu što je jedan od uvjeta za napredovanje u više zvanje. Također, članovi ZKD-a imaju pravo na besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba.

Postani član Zagrebačkog knjižničarskog društva.

Pročitaj više