Priopćenje za javnost Hrvatskog knjižničarskog društva

Objavljeno: 19. veljače 2018.

Priopćenje za javnost Hrvatskog knjižničarskog društva

Vezano uz medijske istupe saborskog zastupnika Hrvoja Zekanovića, usmjerene protiv Hrvatskoga knjižničarskog društva (HKD), ovim putem obraćamo se javnosti zbog zaštite dostojanstva, digniteta i ugleda HKD-a.

HKD je neprofitna strukovna udruga koja kontinuirano i vrlo uspješno djeluje od 1940. godine i tijekom cijelog tog razdoblja HKD je djelovao kao nepristran entitet čiji članovi nisu podlijegali političkim ili medijskim pritiscima.

Dugogodišnji rad HKD-a usredotočen je isključivo na razvoj struke u skladu sa svjetskim trendovima, uz uvažavanje lokalnih prilika te HKD tijekom svih godina postojanja nikada nije zauzimao političke ili svjetonazorske stavove jer to nije svrha njegova postojanja i kosi se sa temeljnim dokumentom HKD-a, Statutom.

Članovi HKD-a stručnjaci su i znanstvenici iz područja knjižničarstva i informacijskih i komunikacijskih znanosti, koji u HKD-u djeluju kroz regionalna knjižničarska društva te stručna tijela, pri tome poštujući temeljna načela struke i Etički kodeks koji počivaju na pravu pristupa informacijama svima, otvorenosti za sve pripadnike zajednica u kojima djeluju, bez obzira na političku, vjersku, nacionalnu ili seksualnu pripadnost i razvoju usluga za sve građanke i građane Republike Hrvatske. Članovi HKD-a u svom se stručnom i znanstvenom, svakodnevnom radu ne vode dnevnopolitičkim pitanjima i osobnim svjetonazorskim stavovima što je jedno od naših najvrjednijih obilježja.

HKD svoje odluke donosi na demokratski i transparentan način propisan Statutom i nizom pravilnika. Svi članovi HKD-a imaju pravo i mogućnost predlaganja osnivanja stručnih tijela unutar HKD-a, ukoliko procijene da je potrebna promjena ili proširenje uobičajenih aktivnosti, ali odluka o osnivanju novog stručnog tijela vrlo je ozbiljna odluka koja, do konačnog usvajanja, mora proći čak četiri stručno-upravljačke razine unutar strukture HKD-a (sekcija, Stručni odbor, Glavni odbor, Skupština) i tek se po usvajanju na Skupštini može primijeniti u radu HKD-a. Na sve četiri razine odluke se donose natpolovičnom većinom i na sve četiri razine o prijedlozima vrlo otvoreno i bez ustezanja raspravljaju stručnjaci i znanstvenici iz područja knjižničarstva i informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Važno je i naglasiti kako kao neprofitna strukovna udruga, HKD nema ingerencije niti ovlasti svoje odluke nametati knjižnicama. HKD nije osnivač knjižnica niti zakonodavac već udruga koja se isključivo bavi razvojem i zaštitom struke.

Iz toga razloga, ovim putem želimo izraziti zabrinutost nad činjenicom da je jedna politička stranka, kroz djelovanje i izjave saborskog zastupnika Zekanovića, pokušala izvršiti politički i medijski pritisak na jednu strukovnu udrugu, njene članove i vodstvo, u ovom slučaju HKD, a vezano uz prijedlog osnivanja nove radne grupe unutar Stručnog odbora i Sekcije za narodne knjižnice, a koja bi se bavila LGBTIQ tematikom sa stručnog knjižničarskog stajališta, i koji je, poštujući sve procedure propisane dokumentima HKD-a, regularno stigao od strane članova HKD-a, opravdavajući svoje postupke nametanjem političke agende s kojom se ne slažu, a pri tom su učinili upravo ono protiv čega su se „borili“, odnosno pokušali su HKD-u nametnuti svoju političku agendu kako bi navodno zaustavili tuđu.

Količina dezinformacija, netočnosti i informacija izvađenih iz konteksta, objeđivanje članova upravnih tijela HKD-a uz insinuacije o njihovim postupcima i ponašanju, jasno imputiranje neetičnog i nemoralnog ponašanja članova upravnih tijela HKD-a, te neinformirano i neutemeljeno ocjenjivanje rada HKD-a, navedenih u priopćenju koje je poslano u javnost, pokazuje kako saborski zastupnik Zekanović i osobe koje ga podupiru, a koji su pokušali izvršiti pritisak na HKD i njegove članove diljem Hrvatske, ne poznaju niti temelje poslovanja i rada HKD-a kao niti najosnovnije temelje knjižničarstva kao struke, ali se, unatoč tome, ne libe koristiti pritiscima na članove HKD-a i javnost kako bi poduprli svoju političku agendu.

Na sjednici Stručnog odbora HKD-a, održanoj 16. veljače 2018. godine, prijedlog osnivanja nove radne grupe nije prihvaćen (10 glasova ZA, 11 glasova PROTIV, 6 glasova SUZDRŽANIH), ali ne kao posljedica pokušaja političkog pritiska saborskog zastupnika Zekanovića, njegovih pristaša i simpatizera, već kao rezultat argumentirane rasprave članova Stručnog odbora, kao što je i uobičajeno na sjednicama svih stručnih i upravnih tijela HKD-a. Treba napomenuti i kako je na ovoj sjednici ovo bila tek jedna u nizu točaka Dnevnog reda.

Neprihvatljivim smatramo i pokušaj saborskog zastupnika Zekanovića da odluku članova Stručnog odbora HKD-a pripiše sebi, stranačkim i medijskim pritiscima te tako prikupi političke bodove i pokuša utjecati na rad i odluke jedne ozbiljne, etablirane neprofitne strukovne udruge koja se vrlo aktivno, uspješno i promišljeno bavi svojim područjem interesa već više od 70 godina i zbog čijih su nastojanja i rada njegovih članova dosezi hrvatskog knjižničarstva u rangu sa svjetskima, koja je poštovan član međunarodnih udruga i čiji su članovi priznati stručnjaci, inovatori u području knjižničarstva, znanstvenici, intelektualci, autori brojnih znanstvenih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim publikacijama, te dobitnici cijelog niza domaćih i međunarodnih priznanja.

HKD je uvijek bio i ostat će nepristrana strukovna udruga predana razvoju hrvatskog knjižničarstva, plemenite struke posvećene obrani prava na slobodu izražavanja, slobodnom pristupu informacijama i razvoju knjižničnih usluga namijenjenih svim građankama i građanima Republike Hrvatske.

dr. sc. Dunja Holcer, predsjednica HKD-a


Postani član

Učlanjenjem u Zagrebačko knjižničarsko društvo (ZKD) plaća se niža cijena kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD). Svaki član ima mogućnost objavljivati radove i uređivati publikacije HKD te raditi u stručnim tijelima i u samom Društvu što je jedan od uvjeta za napredovanje u više zvanje. Također, članovi ZKD-a imaju pravo na besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba.

Postani član Zagrebačkog knjižničarskog društva.

Pročitaj više