Održana je Redovna (izborna) skupština ZKD-a

Objavljeno: 29. lipnja 2016.

Skupština je održana u četvrtak, 29. lipnja 2016. godine u dvorani Odjela za djecu i mladež Gradske knjižnice, Starčevićev trg 4 u 12:00 sati. Utvrđeno je da je na skupštini prisutno 86 od 417 članova ZKD-a te je predsjednica Radnog predsjedništva Zrinka Udiljak Bugarinovski je utvrdila da, sukladno članku 24. Statuta ZKD-a, nije prisutna natpolovična većina članova ZKD-a, pa Skupština nema kvorum i ne može donositi odluke. Sukladno pozivu za Redovnu (izbornu) Skupštinu ZKD-a najavila je da će se ponovljena Redovna (izborna) skupština održati isti dan, 29.06.2016. u 13:00 sati.
Za prisutne članove ZKD-a održana su dva izlaganja, kolegica Zrinka Udiljak Bugarinovski na temu „Model poslovne knjižnice“ i kolegica Marija Šimunović na temu „Programi izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova“.

Na ponovljenoj Redovnoj (izbornoj) skupštini ZKD-a potvrđena su tijela Skupštine te je Skupština započela s radom. Usvojeni su sljedeći dokumenti: Izvještaj o radu ZKD-a za razdoblje 2014.-2016. godine (s jednim glasom protiv); Financijsko izvješće ZKD-a za 2015. godinu (s jednim glasom protiv); Izvješće predsjednice Nadzornog odbora ZKD-a (jednoglasno). Nakon usvajanja dokumenta predlagali su se kandidati za predlaganje i izbor predsjednika, te članova Upravnog i Nadzornog odbora ZKD-a. Članovi ZKD-a su imali primjedbu na proceduru kandidature za predsjednika te je odlučeno da se formira radna grupa za izmjenu Statuta ZKD-a te da se u statut treba staviti obveza raspisivanja Javnog natječaja za predsjednika/cu ZKD-a. Predsjednica Radnog predsjedništva Zrinka Udiljak Bugarinovski pozvala je prisutne članove ZKD-a da kandidiraju predsjednika/cu, odnosno da se jave pojedinci koji se kandidiraju za predsjednika/cu. Kolegica Blaženka Peradenić-Kotur kandidirala se za predsjednicu ZKD-a, te je s jednim glasom protiv potvrđena za novu predsjednicu ZKD-a u mandatu 2016.-2018. Potvrđeni su i kandidati za upravna tijela društva. Upravni odbor u sljedećem sastavu: Hela Čičko – KGZ, Ivančica Đukec Kero – KGZ, Danka Hajsig – KGZ, Katja Matković Mikulić – GK Velika Gorica, Vedrana Juričić – HAZU, Kristina Kalanj – Tehnički muzej, Višnja Novosel – FFZG, Jadranka Tukša – XVI. gimnazija Zagreb, Ana Vukadin – NSK i Anita Marin – NSK. Nadzorni odbor u sljedećem sastavu: Svjetlana Ciglar – KGZ, Zrinka Udiljak Bugarinovski – EFZG, Sanja Vukasović Rogač – KGZ, Davorka Pšenica – NSK i Blanka Ceković – Staroslavenski institut. U daljnjem tijeku Skupštine usvojeni su i dokumenti Plan rada i financijski plan ZKD-a za 2017. godinu. Na samom kraju Skupštine predložen je kandidat za dodjelu Zlatne povelje ZKD-a kolegica Davorka Bastić. Davorka Bastić, prof. francuskog jezika i komparativne književnosti u knjižničarstvu djeluje od 1974. godine. Profesionalnu karijeru započela je u Gradskoj knjižnici kao diplomirani knjižničar – informator. Nedugo zatim, uključena je u tim knjižničarskih stručnjaka Matične službe KGZ-a na izradi programa bibliobusne službe u čijem vodstvu ostaje do 1992. godine. Od tada do 2001. godine bila je voditeljica Knjižnice Tina Ujevića (u sastavu Knjižnica Grada Zagreba). Od 2001. godine ravnateljica je Knjižnica Grada Zagreba. Njena profesionalna karijera obilježena je zapaženim rezultatima na području informatizacije knjižnica, digitalizacije vrijednih zbirki građe, stalnog stručnog usavršavanja knjižničnih djelatnika, iniciranja i provođenja nacionalnih projekata kao i projekata značajnih za kulturu Grada Zagreba.
Prijedlog kolegice Bastić je jednoglasno usvojen. Kolegica Ismena Meić ispričala je odsutnu kolegicu Bastić te je u njeno ime preuzela dodijeljenu plaketu Zlatne povelje ZKD-a i zahvalila se na lijepim riječima i uručenoj nagradi.
Na samom kraju pozvana je kolegica Irena Jovanović kojoj je Predsjednica Radnog predsjedništva Zrinka Udiljak Bugarinovski u ime ZKD-a zahvalila na svesrdnoj pomoći i ustrajnom radu na poslovima blagajnice ZKD-a te joj je uručen buket cvijeća kao simbolična zahvala za rad u Društvu. Kolegica Irena Jovanović ispraćena je gromoglasnim pljeskom.


Postani član

Učlanjenjem u Zagrebačko knjižničarsko društvo (ZKD) plaća se niža cijena kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD). Svaki član ima mogućnost objavljivati radove i uređivati publikacije HKD te raditi u stručnim tijelima i u samom Društvu što je jedan od uvjeta za napredovanje u više zvanje. Također, članovi ZKD-a imaju pravo na besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba.

Postani član Zagrebačkog knjižničarskog društva.

Pročitaj više