Natječaj za logotip Zagrebačkog knjižničarskog društva

Objavljeno: 27. veljače 2019.

Zagrebačko knjižničarsko društvo raspisuje natječaj za dizajn novog logotipa Društva. Na natječaj se mogu prijaviti sve zainteresirane fizičke i pravne osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske. Odabrani logotip dobit će novčanu nagradu u neto iznosu 4.000,00 kuna. Ostali sudionici dobivaju pismeno priznanje Društva o sudjelovanju u natječaju. Natječaj je otvoren do 30.4.2019.

Natječaj za logotip Zagrebačkog knjižničarskog društva

Zagrebačko knjižničarsko društvo raspisuje natječaj za dizajn novog logotipa Društva. Zagrebačko knjižničarsko društvo je regionalna strukovna udruga koja okuplja djelatnike knjižničarske struke na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Svrha, ciljevi i zadaci Društva su da pridonosi stručnom obrazovanju, prati, proučava i obrađuje stručna pitanja i daje prijedloge za unapređivanje knjižnične djelatnosti; potiče osnivanje i razvitak svih vrsta knjižnica i širi zanimanje društva za knjigu i knjižnice; sudjeluje u kreiranju i provođenju politike na području knjižničarstva; zalaže se za odgovarajući društveni i ekonomski položaj knjižničnih djelatnika. Skraćeni naziv Društva je ZKD.

Sudionici natječaja

Na natječaj se mogu prijaviti sve zainteresirane fizičke i pravne osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske. Prijavitelj može prijaviti i više od jednog prijedloga logotipa.

Nagrada

Odabrani logotip dobit će novčanu nagradu u neto iznosu 4.000,00 kuna. Ostali sudionici dobivaju pismeno priznanje Društva o sudjelovanju u natječaju.

Sadržaj prijedloga

Dizajn logotipa mora biti originalni rad prijavitelja. Prijavitelj jamči da dizajn do sada nije javno objavljivan. Logotip mora biti povezan sa svrhom, ciljevima i zadacima Društva te sadržavati akronim ZKD. Mora biti prilagođen za primjenu u tisku, na digitalnim medijima, na različitim promotivnim materijalima (plakati, majice, šalice, olovke i drugo).
Potrebno je dostaviti sve varijante logotipa u vektorskom i PDF formatu, a popratnu dokumentaciju u PDF formatu.

Rokovi i dodatne informacije

Natječaj je otvoren do 30.4.2019. Pristigle radove pregledat će i ocijeniti povjerenstvo koje imenuje Upravni odbor Zagrebačkog knjižničarskog društva te odlučiti o pobjedničkom logotipu. Članovi povjerenstva dužni su do objave rezultata natječaja držati u tajnosti sve podatke o pristiglim natječajnim radovima.
Obavijest o odabiru bit će javno objavljena na mrežnim stranicama ZKD-a.
Prijedloge vizualnog identiteta isključivo slati na adresu elektroničke pošte info@zkd.hr s naznakom predmeta “Prijava na natječaj za vizualni identitet ZKD-a”.
Povjerenstvo zadržava pravo ne prihvaćanja niti jednog od prijavljenih radova.

Uvjeti korištenja loga

Nakon završetka natječaja logo postaje vlasništvo Zagrebačkog knjižničarskog društva. ZKD zadržava pravo manjih izmjena loga, u suglasnosti s autorom. Slanjem svog rada sudionici natječaja pristaju na navedene uvjete korištenja.

Ovdje možete preuzeti tekst Natječaja za logotip ZKD-a


Postani član

Učlanjenjem u Zagrebačko knjižničarsko društvo (ZKD) plaća se niža cijena kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD). Svaki član ima mogućnost objavljivati radove i uređivati publikacije HKD te raditi u stručnim tijelima i u samom Društvu što je jedan od uvjeta za napredovanje u više zvanje. Također, članovi ZKD-a imaju pravo na besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba.

Postani član Zagrebačkog knjižničarskog društva.

Pročitaj više