Međunarodna konferencija Kultura različitosti

Objavljeno: 2. lipnja 2022.

Tiflološki muzej organizira međunarodnu konferenciju pod naslovom

Kultura različitosti: Podzastupljene i ranjive skupine u kulturnom prostoru za vrijeme i nakon pandemije.

Rok za prijave sudjelovanja, izlaganja ili poster prezentacije: 15. srpnja 2022.

Teme konferencije

  • Internetska dostupnost i javni pristupi korisnicima kulturnih sadržaja za vrijeme i nakon pandemije
  • Raznolikost posjetitelja u inkluzivnom muzeju
  • Uloga muzeja u obrazovanju i komunikaciji
  • Muzeji kao kulturni stvaratelji i stvaratelji znanja
  • Pristupačnost za sve

Poziv za radove

Prijave za sudjelovanje (s izlaganjem i bez izlaganja) putem obrasca prijave do 15. srpnja 2022. na e-mail adresu kulturarazlicitosti@gmail.com ili na web stranici www.kulturarazlicitosti.com. Svi aktivni sudionici trebaju predati sažetke svojih izlaganja (do 200 riječi) uz naziv ustanove iz koje dolaze.

Svi sažeci bit će objavljeni u knjižici sažetaka Kultura različitosti: Podzastupljene i ranjive skupine u kulturnom prostoru za vrijeme i nakon pandemije. Po završetku Konferencije planira se objava Zbornika radova u 2023. godini.

Više informacija na mrežnoj stranici Kultura različitosti.


Postani član

Učlanjenjem u Zagrebačko knjižničarsko društvo (ZKD) plaća se niža cijena kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD). Svaki član ima mogućnost objavljivati radove i uređivati publikacije HKD te raditi u stručnim tijelima i u samom Društvu što je jedan od uvjeta za napredovanje u više zvanje. Također, članovi ZKD-a imaju pravo na besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba.

Postani član Zagrebačkog knjižničarskog društva.

Pročitaj više