Knjižnice i UN Agenda 2030: uloga knjižnica u promicanju održivog razvoja

Objavljeno: 6. prosinca 2021.

Stručni skup Knjižnice i UN Agenda 2030: uloga knjižnica u promicanju održivog razvoja održati će se 09.prosinca 2021. preko ZOOM platforme.

Organizator: Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Radna grupa za zelenu knjižnicu Filozofskog fakulteta.

Suorganizator: Zagrebačko knjižničarsko društvo.

Tema skupa: Konferencija Ujedinjenih naroda o održivom razvoju održana je u New Yorku 2015. godine i tada su se svjetski čelnici dogovorili o novom 15-godišnjem globalnom Programu za održivi razvoj kojem je ciljna godina 2030. (Agenda 2030) i koji sadrži 17 ciljeva održivog razvoja. Koncept održivog razvoja podrazumijeva proces postizanja ravnoteže između gospodarskih, socijalnih i okolišnih zahtjeva. Knjižnice svojim aktivnostima mogu uvelike utjecati na podizanje svijesti o važnosti zaštite okoliša i održivom razvoju. Na ovom stručnom skupu želimo pokazati primjere dobre prakse, usluge i aktivnosti knjižnica vezanih uz održivost, kako povećati svijest samih knjižničara o problemima zaštite okoliša te da u skladu s tim organiziraju programe i aktivnosti u svojim knjižnicama. Također raspravljat će se o tome kako sve vrste knjižnica utječu na svoje korisnike, ali i na širu javnost, vezano uz zelene teme.

Cilj skupa: Razmjena iskustava vezanih uz zelene teme koji ističu važnost usvajanja vještina i znanja o ekološkoj tematici radi podizanja svijesti o važnosti zaštite okoliša i održivom razvoju.

Programski i organizacijski odbor: Elvira Gotal, Blaženka Klemar Bubić,  Višnja Novosel, Jasmina Sočo, Lana Zrnić

Pozvani izlagači:

  • Dr. Petra Hauke, Berlin School for Library and Information Science Humboldt-Universität, Berlin; IFLA-ENSULIB
  • Nicolas Keller, MA, edukator o održivom razvoju, voditelj projekta za prvu zelenu knjižnicu u Švedskoj
  • Ivan Kraljević, viši knjižničar, predsjednik Radne grupe za zelene knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva; matična ustanova:  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilišna knjižnica
  • Marija Šimunović, viša knjižničarka, predsjednica Komisije za javno zagovaranje Hrvatskoga knjižničarskog društva; matična ustanova: Ekonomski fakultet u Zagrebu, Knjižnično-dokumentacijski centar

Program stručnog skupa

Više informacija na poveznici.


Postani član

Učlanjenjem u Zagrebačko knjižničarsko društvo (ZKD) plaća se niža cijena kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD). Svaki član ima mogućnost objavljivati radove i uređivati publikacije HKD te raditi u stručnim tijelima i u samom Društvu što je jedan od uvjeta za napredovanje u više zvanje. Također, članovi ZKD-a imaju pravo na besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba.

Postani član Zagrebačkog knjižničarskog društva.

Pročitaj više