Javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika HKD-a

Objavljeno: 13. travnja 2022.

Povjerenstvo za predlaganje kandidata za predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva, u sastavu: dr. sc. Dejana Golenko, Gordana Bjelovarac, dr. sc. Marica Šapro-Ficović, Marina Šimić, Tihonija Zovko te Andreja Tominac, objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Rok za dostavu prijedloga kandidata za predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva je 12. srpnja 2022. godine.

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva

Na svojoj 11. elektroničkoj sjednici, održanoj od 12. travnja 2022. godine, Glavni odbor Hrvatskoga knjižničarskog društva potvrdio je sljedeći sastav Povjerenstva za predlaganje kandidata za predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva: dr. sc. Dejana Golenko, Gordana Bjelovarac, dr. sc. Marica Šapro-Ficović, Marina Šimić, Tihonija Zovko te Andreja Tominac.

Povjerenstvo za predlaganje kandidata za predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Kandidate za predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva predlažu regionalna knjižničarska društva i Klub knjižničara, odnosno članovi Glavnog odbora Hrvatskoga knjižničarskog društva. Da bi osoba bila istaknuta kao kandidat za predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva, potrebno je da je podrži natpolovična većina članova Skupštine regionalnog knjižničarskog društva i Kluba knjižničara, odnosno natpolovična većina članova Glavnog odbora Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Obrazloženi prijedlozi kandidata za predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva dostavljaju se u dva primjerka poštom na adresu Ureda Hrvatskoga knjižničarskog društva (Hrvatsko knjižničarsko društvo, c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 10000 Zagreb, Hrvatske bratske zajednice 4, s naznakom „Za Povjerenstvo za predlaganje kandidata za predsjednika HKD-a“), te u elektroničkom obliku na adresu hkd@hkdrustvo.hr (s naznakom u polju Predmet/Subject „Prijedlog za kandidata za predsjednika HKD-a“), najkasnije 90 dana od objave Javnog poziva, odnosno do 12. srpnja 2022. godine.

Svaki prijedlog kandidata za predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva mora sadržavati:

  • Ime i prezime kandidata.
  • Kraći životopis kandidata.
  • Vlastoručno potpisanu radnu biografiju kandidata s posebnim osvrtom na rad kandidata u Hrvatskom knjižničarskom društvu.
  • Bibliografiju radova kandidata.
  • Kratak program rada kandidata za mandatno dvogodišnje razdoblje.
  • Izvod iz zapisnika Skupštine regionalnog knjižničarskog društva, odnosno Glavnog odbora o podržanoj kandidaturi.

Za kandidaturu je obvezno priložiti suglasnost ravnatelja ili voditelja knjižnice ili čelnika ustanove zaposlenja te je poželjno aktivno znanje barem jednog stranog jezika.


Postani član

Učlanjenjem u Zagrebačko knjižničarsko društvo (ZKD) plaća se niža cijena kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD). Svaki član ima mogućnost objavljivati radove i uređivati publikacije HKD te raditi u stručnim tijelima i u samom Društvu što je jedan od uvjeta za napredovanje u više zvanje. Također, članovi ZKD-a imaju pravo na besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba.

Postani član Zagrebačkog knjižničarskog društva.

Pročitaj više