Izborna skupština ZKD-a

Objavljeno: 21. svibnja 2014.

Poštovani članovi Zagrebačkoga knjižničarskog društva,

U skladu sa člankom 21. Statuta ZKD-a sazivam Izbornu skupštinu u četvrtak, 5. lipnja 2014. u 12 sati, u dvorani Odjela za djecu i mladež Gradske knjižnice, Starčevićev trg 4, Zagreb

te predlažem

Dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednice Društva
 2. Izbor radnog predsjedništva
 3. Izbor radnih tijela  i utvrđivanje kvoruma
 4. Izvješće o radu Društva za razdoblje 2012. – 2014.: izvješće predsjednice, izvješće blagajnice i izvješće predsjednice Nadzornog odbora
 5. Davanje razrješnice predsjednici, članovima Upravnog i Nadzornog odbora
 6. Predlaganje i izbor predsjednika, te članova Upravnog i Nadzornog odbora
 7. Predlaganje i izbor delegata Društva za 39. Skupštinu HKD-a u Splitu
 8. Prijedlog kandidata za članove stručnih komisija i radnih grupa HKD-a
 9. Dodjela Povelje počasnog člana Zagrebačkoga knjižničarskog društva
 10. Inicijativa o osnivanju Kluba umirovljenih knjižničara
 11. Razno

Napomena: U slučaju da se ne odazove natpolovična većina članova Društva, sukladno članku 24. Statuta ZKD-a, sazivam sljedeću Izbornu skupštinu istoga dana u 13 sati s predloženim Dnevnim redom.

Predsjednica Zagrebačkoga knjižničarskog društva

Katja Matković Mikulčić, v.r.


Postani član

Učlanjenjem u Zagrebačko knjižničarsko društvo (ZKD) plaća se niža cijena kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD). Svaki član ima mogućnost objavljivati radove i uređivati publikacije HKD te raditi u stručnim tijelima i u samom Društvu što je jedan od uvjeta za napredovanje u više zvanje. Također, članovi ZKD-a imaju pravo na besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba.

Postani član Zagrebačkog knjižničarskog društva.

Pročitaj više