1. međunarodna konferencija o zelenim knjižnicama

Objavljeno: 18. ožujka 2018.

1. međunarodna konferencija o zelenim knjižnicama

Zagreb / Brijuni, Hrvatska, 8.-10. studenoga 2018.

OBAVIJEST

Zelene i održive knjižnice noviji su segment i pravac u knjižničarstvu, a djeluju s ciljem edukacije svojih korisnika, odnosno promocije i popularizacije održivog razvoja, proizvodnje organske hrane, zaštite prirode, alternativnih izvora energije te zelenih tehnologija, arhitekture i inovacija.

U okviru konferencije sudionici/knjižničari imat će prilike upoznati najnovije trendove razvoja zelenog knjižničarstva te razmijeniti iskustva i primjere dobre prakse.

Program će biti upotpunjen izlaganjima vrhunskih znanstvenika, stručnjaka i aktivista s međunarodnom akreditacijom na polju zelene tematike.

Teme

 • Izgradnja zelene i održive knjižnice – arhitektura, adaptacija, nadogradnja
 • Zelene zbirke – uspostava, dostupnost građe, edukacija knjižničara
 • Knjižnice i digitalna zajednička dobra – zajedničko znanje, materijalni otisak
 • Interakcija zelene knjižnice i zajednice – edukacija korisnika, utjecaj na društvo
 • Zelena pismenost i mentalna ekološka edukacija
 • Zeleni projekti i programi – prezentacija, način izvođenja, evaluacija

Način izvođenja programa

Pozvana izlaganja, prijavljena izlaganja, izlaganja na posteru, radionice.

Službeni jezik konferencije je engleski.

Više o konferenciji, prijavi izlaganja i sudjelovanju doznajte na:

http://letsgogreen.nsk.hr/announcement/first-announcement/

KONTAKT

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

T:  +385 1 6164 129, +385 1 6164 197

F:  +385 1 6164 285

E:   letsgogreen@nsk.hr  

W: http://letsgogreen.nsk.hr/

 

 

 

The 1st International Conference on Green Libraries

8-10 November 2018, Zagreb / Brijuni, Croatia

ANNOUNCEMENT

Green and sustainable libraries represent a newer branch of librarianship. Their aim is to educate users and promote and popularize sustainable development, organic food production, environmentalism, alternative energy and green technology, architecture and innovations.

The conference will provide an opportunity for participants/librarians to encounter the latest trends in the development of this new field and exchange experiences and examples of best practice.

The program will include talks by scientists, experts and activists of international renown in the field of green libraries. 

The key themes of multi-disciplinary expertise will be covered:

 • Building a green and sustainable library – architecture, adaptation, extension
 • Green collections – collection development, availability of items, educating librarians
 • Libraries and digital commons – material footprint and artificial scarcity in knowledge access
 • Interacting with the community – educating users, societal impact
 • Green literacy and mental ecological education
 • Green projects and programs – presentation, realization, evaluation

The programme of the conference will include regular and invited presentations, poster presentations, workshops and computer simulations. 

For details of abstract submission and registration see:

http://letsgogreen.nsk.hr/announcement/first-announcement/

CONTACT

National and University Library in Zagreb

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb, CROATIA

T:  +385 1 6164 129, +385 1 6164 197

F:  +385 1 6164 285

E:   letsgogreen@nsk.hr  

W: http://letsgogreen.nsk.hr/

 


Postani član

Učlanjenjem u Zagrebačko knjižničarsko društvo (ZKD) plaća se niža cijena kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD). Svaki član ima mogućnost objavljivati radove i uređivati publikacije HKD te raditi u stručnim tijelima i u samom Društvu što je jedan od uvjeta za napredovanje u više zvanje. Također, članovi ZKD-a imaju pravo na besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba.

Postani član Zagrebačkog knjižničarskog društva.

Pročitaj više