Upute za autore

Novi uvez, glasilo Zagrebačkoga knjižničarskog društva, elektronički je časopis u kojemu se objavljuju radovi članova Zagrebačkoga knjižničarskog društva i ostalih zainteresiranih autora iz područja knjižničarstva, informacijskih i komunikacijskih znanosti. Ako nije drukčije naznačeno, članci za buduće brojeve primaju se tijekom cijele godine.

Časopis je u otvorenome pristupu i u cijelosti je dostupan na mrežnim stranicama Društva. Radovi se mogu čitati, preuzimati, dijeliti i koristiti pod uvjetom da se poštuju autorska prava sukladno licenciji CC BY 4.0.

Uredništvo Novoga uveza prima radove koji nisu prethodno objavljeni ni poslani na objavu drugomu časopisu. Uredništvo zadržava pravo na manje izmjene teksta, lekturu i grafičko oblikovanje te neprihvaćanje radova kada se oni tematski ne uklapaju u broj ili nisu odgovarajućega opsega i stila odnosno kada ne udovoljavaju drugim zahtjevima navedenim u pozivu na predaju radova. Autor jamči autentičnost i izvornost rada.

Prihvaćaju se izvorni znanstveni, pregledni i stručni članci maksimalne duljine do 4000 riječi (ili više, uz dopuštenje uredništva). Iznimno se za objavu prihvaćaju i druge vrste radova. Radovi se kategoriziraju temeljem uredničke recenzije. Recenzija se provodi za znanstvene i stručne radove.

Svi pristigli radovi moraju imati naslov na hrvatskome i engleskome jeziku.

Radovi kategorizirani kao izvorni znanstveni, pregledni i stručni članci moraju imati i:

  1. sažetak maksimalne duljine do 100 riječi
  2. do pet ključnih riječi poredanih abecedno, odvojenih zarezom.

Tekst rada piše se slovima Times New Roman veličine 12, koristi se prored 1,5 te obostrano poravnanje. Na početku rada potrebno je navesti naslov na hrvatskome i engleskome jeziku, ime i prezime autora, zvanje autora, službenu adresu elektroničke pošte autora i ustanovu zaposlenja.

Radovi se šalju u .doc ili .docx formatu. U nazivu datoteke treba biti navedeno prezime prvoga autora i skraćeni naslov članka.

Radu se prilažu fotografije u .jpg formatu zadovoljavajuće rezolucije. Mjesto fotografija mora biti označeno u tekstu (npr. Slika 1). Šalju se kao odvojeni prilog imenovan rednim brojem sukladno mjestu na kojemu se pojavljuju u tekstu. Popis fotografija, numeriranih redoslijedom pojavljivanja u tekstu, navodi se na kraju teksta zajedno s njihovim opisom.

U časopisu se djelomično koristi harvardski stil citiranja i referenciranja. Reference koje se navode u tekstu treba uvrstiti u popis literature na kraju članka, poredati ih abecedno i numerirati.

Primjere navođenja unutar teksta i u popisu literature naći ćete na poveznici.

Članci i fotografije šalju se na e-adresu: zkd.novi.uvez@gmail.com

Postani član

Učlanjenjem u Zagrebačko knjižničarsko društvo (ZKD) plaća se niža cijena kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD). Svaki član ima mogućnost objavljivati radove i uređivati publikacije HKD te raditi u stručnim tijelima i u samom Društvu što je jedan od uvjeta za napredovanje u više zvanje. Također, članovi ZKD-a imaju pravo na besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba.

Postani član Zagrebačkog knjižničarskog društva.

Pročitaj više