Upute za autore

Novi uvez, glasilo Zagrebačkoga knjižničarskog društva, elektronički je časopis u kojemu se objavljuju radovi članova Zagrebačkoga knjižničarskog društva i ostalih zainteresiranih autora iz područje knjižničarstva, informacijskih i komunikacijskih znanosti. Ukoliko nije drugačije naznačeno, članci za buduće brojeve primaju se tijekom cijele godine.

Časopis je u otvorenome pristupu i u cijelosti dostupan na mrežnim stranicama Društva. Radovi se mogu čitati, preuzimati, dijeliti i koristiti pod uvjetom da se poštuju autorska prava. Iste nije dozvoljeno koristiti u komercijalne svrhe, sukladno CC BY 4.0 licenci. 

Uredništvo Novoga uveza prima radove koji nisu prethodno objavljeni niti poslani na objavu drugomu časopisu. Uredništvo zadržava pravo na manje izmjene teksta, lekturu i grafičko oblikovanje te neprihvaćanje radova kada se oni tematski ne uklapaju u broj ili nisu odgovarajućega opsega, stila i drugih zahtjeva navedenih u pozivu na predaju radova. Autor jamči autentičnost i izvornost rada. 

Prihvaćaju se izvorni znanstveni, pregledni i stručni članci maksimalne duljine do 4000 riječi ili više, uz dopuštenje uredništva. Iznimno se za objavu prihvaćaju i druge vrste radova. Kategorizacija radova vrši se na temelju jednostruke slijepe uredničke recenzije. Recenzija se provodi za znanstvene i stručne radove.

Svi pristigli radovi moraju imati naslov na hrvatskom i engleskom jeziku.
Radovi kategorizirani kao izvorni znanstveni, pregledni i stručni članci moraju imati i:

  1. sažetak maksimalne duljine do 100 riječi
  2. do pet ključnih riječi poredanih abecedno

Tekst rada piše se slovima Times New Roman veličine 12, koristi se prored 1,5 te obostrano poravnanje

Radovi se šalju kao privitak u .doc ili .docx formatu elektroničkom poštom na adresu imatijevic@nsk.hr. U nazivu datoteke treba stajati prezime prvoga autora i skraćeni naslov članka. 

Radu mogu biti priložene najviše dvije fotografije (vrsta datoteke: JPG; veličina: 35 – 50 KB). Fotografije se šalju kao odvojen prilog. 

U radu se koristi Harvardski stil citiranja i referenciranja. Reference koje se navode u tekstu treba uvrstiti u popis literature na kraju članka i poredati ih abecedno. 

Primjeri navođenja unutar teksta: 

U svom radu Horvat (2017) govori o…

Nedavno istraživanje (Horvat 2017) govori o… 

Primjer navođenja u popisu literature: 

Autor, A. i Autor, B. (ur.) (godina) Naslov knjige: podnaslov. Mjesto: Izdavač. 

Autor, A. (godina). Naslov članka: podnaslov. Naslov časopisa, svezak/volumen/godište (broj), str. od-do. Dostupno na: URL [datum posjeta stranici] 

Urednik, A., ur. (Godina) Naslov: podnaslov. Mjesto: Izdavač.

 

Upute se mogu preuzeti i u pdf formatu

Postani član

Učlanjenjem u Zagrebačko knjižničarsko društvo (ZKD) plaća se niža cijena kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD). Svaki član ima mogućnost objavljivati radove i uređivati publikacije HKD te raditi u stručnim tijelima i u samom Društvu što je jedan od uvjeta za napredovanje u više zvanje. Također, članovi ZKD-a imaju pravo na besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba.

Postani član Zagrebačkog knjižničarskog društva.

Pročitaj više