Novi uvez
20. 11. 2017. U 14:09

Uredništvo Novog uveza poziva zainteresirane autore i članove Zagrebačkog knjižničarskog društva na dostavu priloga za objavu u novom broju za prosinac 2017. godine. Rok za predaju priloga je 1. prosinca 2017., a dostaviti ih možete na adresu elektroničke pošte icadovska@nsk.hr.

Dostaviti možete kratke vijesti (do jedne kartice teksta i jednom fotografijom) ili članke (do 4 kartice teksta i maksimalno 4 fotografije) u Word formatu, font Times New Roman, veličina 12, prored 1,5.

Uredništvo Novog uveza