O društvu
17. 04. 2013. U 11:12

O društvu

Zagrebačko knjižničarsko društvo je regionalna strukovna udruga koja okuplja djelatnike knjižničarske struke na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Svrha, ciljevi i zadaci Društva su da pridonosi stručnom obrazovanju, prati, proučava i obrađuje stručna pitanja i daje prijedloge za unapređivanje knjižnične djelatnosti; potiče osnivanje i razvitak svih vrsta knjižnica i širi zanimanje društva za knjigu i knjižnice; sudjeluje u kreiranju i provođenju politike na području knjižničarstva; zalaže se za odgovarajući društveni i ekonomski položaj knjižničnih djelatnika. Skraćeni naziv Društva je ZKD. Zagrebačko knjižničarsko društvo je član Hrvatskog knjižničarskog društva a njegovi članovi aktivno sudjeluju u radu stručnih tijela HKD-a.

Povijest:

1975. godine bibliotečni radnici s područja grada Zagreba (tj. Centar, Črnomerec, Dubrava, Maksimir, Medvešćak, Novi Zagreb, Pešćenica, Susedgrad, Trešnjevka, Trnje, Velika Gorica, Zaprešić) i općina koje sačinjava Zagrebačko područje (Donja Stubica, Dugo Selo, Ivanić grad, Jastrebarsko, Klanjec, Krapina, Kutina, Samobor, Sesvete, Vrbovec, Zabok, Zelina, Zlatar Bistrica), smatrali su da je potrebno da se organiziraju u stručnu organizaciju, kojoj bi bio cilj unapređivanje bibliotekarske struke, povezivanje bibliotekarskih radnika i stručno uzdizanje i usavršavanje. Stoga je 26. svibnja 1975. godine u prostorijama Gradske knjižnice u Zagrebu održana Osnivačka skupština Društva bibliotekara Zagreb. S drugim bibliotekarskim društvima Hrvatske, Društvo bibliotekara Zagreb povezuje se u zajedničku organizaciju – Hrvatsko bibliotekarsko društvo. Na Osnivačkoj skupštini donesen je Statut Društva, koji je ovjeren 22. srpnja 1975. godine te od tog dana Društvo bibliotekara Zagreb počinje s radom.

Skupštine:

1. izborna skupština 11.05.1977.
Predsjednica: Vjera Bendiš
Tajnica: Đurđa Frank
Blagajnica: Eva Berić

2. izborna skupština 16.05.1979.
Predsjednica: Dubravka Kunštek
Tajnica: Zlatica Tomljanović
Blagajnica: Irena Jovanović

3. izborna skupština 14.04.1981.
Predsjednica: Dubravka Kunštek
Tajnica: Zlatica Tomljanović
Blagajnica: Irena Jovanović

4. izborna skupština 30.05.1983.
Predsjednica: Marija Pichler
Tajnica: Marinka Perišić
Blagajnica: Irena Jovanović

5. izborna skupština 15.04.1985.
Predsjednica: Marija Pichler
Tajnica: Marinka Perišić
Blagajnica: Irena Jovanović

6. izborna skupština 22.04.1987.
Predsjednica: Srna Vuković-Mottl
Tajnica: Đurđica Barić
Blagajnica: Irena Jovanović

7. izborna skupština travanj 1989.
Predsjednica: Srna Vuković-Mottl
Tajnica: Đurđica Barić
Blagajnica: Irena Jovanović

8. izborna skupština 06.05.1991.
Predsjednica: Ljerka Lušičić
Tajnica: Maja Lalić
Blagajnica: Irena Jovanović

9. izborna skupština 05.05.1993.
produženi mandati s prethodne skupštine

10. izborna skupština 15.09.1994.
Predsjednica: Višnja Bošnjak
Tajnica: Maja Lalić
Blagajnica: Irena Jovanović

11. izborna skupština 17.09.1996.
Predsjednica: Višnja Bošnjak
Tajnik: Zorislav Lukić, a od lipnja 1997. Vesna Martinović
Blagajnica: Irena Jovanović

12. izborna skupština 28.09.1998.
Predsjednica: Ivana Soljačić Richter
Tajnica: Vesna Martinović
Blagajnica: Irena Jovanović

13. izborna skupština 20.06.2000.
Predsjednik: Željko Vrbanc
Tajnica: Dunja Seiter Šverko
Blagajnica: Irena Jovanović

14. izborna skupština 16.09.2002.
Predsjednica: Dunja Seiter Šverko
Tajnica: Jagoda Matovina
Blagajnica: Irena Jovanović

15. izborna skupština 03.06.2004.
Predsjednica: Dunja Seiter Šverko
Tajnica: Jagoda Matovina
Blagajnica: Irena Jovanović

Izvanredna skupština 17.02.2005.
Predsjednica: Dunja-Marija Gabriel
Tajnica: Jagoda Matovina
Blagajnica: Irena Jovanović

16. izborna skupština 13.06.2006.
Predsjednica: Dunja-Marija Gabriel
Tajnica: Karolina Holub
Blagajnica: Irena Jovanović

17. izborna skupština 12.06.2008.
Predsjednica: Jelica Leščić
Tajnica: Karolina Holub
Blagajnica: Irena Jovanović

18. izborna skupština 28.05.2010.
Predsjednica: Katja Matković Mikulčić
Tajnica: Ivana Dorotić, a od travnja 2011. Dino Alujević
Blagajnica: Irena Jovanović

19. izborna skupština 19.06.2012.
Predsjednica: Katja Matković Mikulčić
Tajnica: Marija Grozdanić, Maja Sever Pavić
Blagajnica: Irena Jovanović

20. izborna skupština 05.06.2014.
Predsjednica: Blaženka Peradenić-Kotur
Tajnica: Maja Sever Pavić, Marija Šimunović
Blagajnica: Irena Jovanović

21. izborna skupština 29.06.2016.
Predsjednica: Blaženka Peradenić-Kotur
Tajnica: Inja Cahun
Blagajnica: Maja Sever Pavić

Odluka o promjeni naziva:

Po dopisu Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Hrvatsko bibliotekarsko društvo i Društvo bibliotekara Zagreb pripremili su izmjene statuta i raspravu o nazivu koji su usvojeni na izvanrednim skupštinama (Hrvatskog bibliotekarskog društva 09. 01. 1998. te Društva bibliotekara Zagreb 12. 01. 1998.). Društvo bibliotekara Zagreb odlukom skupštine mijenja ime u Zagrebačko knjižničarsko društvo koje zaključno sa 2016. godinom ima 496 članova (po izvješću blagajnika o plaćenoj članarini).

Svrha, ciljevi i djelatnosti Društva:

Osnovni ciljevi Društva su okupljanje knjižničnih djelatnika na različitim aktivnostima vezanim uz razvoj, promicanje i zaštitu knjižničarske struke na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, poticanje i širenje zanimanja za knjigu, drugu knjižničnu građu i knjižnične službe i usluge, kao i razvoja postojećih i osnivanja novih knjižnica. Sukladno ciljevima, Udruga djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Djelatnosti Društva su:

o unapređivanje knjižničnih službi koje omogućavaju slobodan, ravnomjeran i neograničen pristup građi i informacijama,
o praćenje, proučavanje i obrada stručnih pitanja i predlaganje mjera za unapređivanje knjižnične djelatnosti,
o čuvanje demokratskog prava knjižničnih djelatnika na slobodno stvaranje, dobivanje i širenje obavijesti,
o stručno usavršavanje i osposobljavanje knjižničnih djelatnika organiziranjem stručnih skupova, predavanja, savjetovanja, seminara i tribina
o organiziranje izložbi ili drugih promotivnih aktivnosti
o izdavanje stručnih časopisa i objavljivanje srodnih publikacija,
o javno zagovaranje knjižnične djelatnosti i knjižničarske profesije i suradnja s tijelima javne vlasti
o zalaganje za bolji društveni i ekonomski položaj knjižničnih djelatnika,
o suradnja s knjižničarskim i drugim srodnim društvima u Hrvatskoj i inozemstvu i aktivno sudjelovanje u njihovom radu, radi usklađivanja i funkcionalnog povezivanja.

Učlanjenjem u Zagrebačko knjižničarsko društvo plaća se niža cijena kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva. Također, svaki član ima mogućnost objavljivati radove i uređivati publikacije Hrvatskog knjižničarskog društva te raditi u stručnim tijelima i u samom Društvu što je jedan od uvjeta za napredovanje u više zvanje.